Åldersgräns på energidrycker

Energidryck

Energidrycker och åldersgränser har varit ett omtalat ämne sedan energidryckerna har sett en drastisk ökning i popularitet, i synnerhet hos barn och ungdomar. Anledningen till att detta har diskuterats så pass flitigt är riskerna förenade med höga koffeinintag hos barn och ungdomar under 15 år. 

Finns det en åldersgräns för energidrycker?

Nej. Det finns ingen åldersgräns för energidrycker i Sverige. Dock så finns det en branschöverenskommelse som säger att energidrycker inte ska säljas till personer under 15 år. Det är alltså inte en lagstadgad åldersgräns och butikerna kan välja själva om de vill följa denna rekommendation eller inte. 

Eftersom att det är frivilligt att följa denna rekommendation så riskerar säljare inga böter eller straff för att sälja energidrycker till personer under 15 år.

Bakgrund till branschöverenskommelse

Beslutet gällande att begränsa försäljningen av energidrycker grundar sig i en rekommendation från organisationen Svensk Dagligvaruhandel. Organisationen upplever sig ha ett ansvar när det gäller att förhindra ungdomar och andra minderåriga att överkonsumera energidrycker. Svensk Dagligvaruhandel har även kommunicerat med skolor som uttryckt oro över energidryckerna och symptomen som uppstår vid överkonsumtion.

Baserat detta så har man tagit fram en rekommendation som säger att energidrycker inte ska säljas till personer under 15 år. Det är upp till butikerna själva att följa rekommendationen. 

Kommer det en lagstadgad åldersgräns på energidrycker?

Det lämnades in en motion till riksdagen 2017-9-29 av Eva Sonidsson (S) där man föreslår en lagstadgad åldersgräns istället för den nuvarande rekommenderade åldersgränsen. Förslaget har mottagits och granskats men har inte resulterat i en lagstadgad åldersgräns. Istället ville Livsmedelsverket se en maxhalt för koffein i energidryckerna. Detta finns det ännu inga fastställda regler för. 

Åldersgränser för specifika energidrycker

Även om det inte finns någon lagstadgad åldersgräns för energidrycker så finns det ändå många frågor kring dem. Vill du läsa vidare om specifika energidrycker så har vi skrivit om några av de mest populära. Se nedan: